facebook

Orzechy laskowe w czekoladzie w tubie


Owoce w czekoladzie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, zalecana temperatura to 12 – 180 C. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić max. 75%. Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i unikać przechowywania w miejscach o zmiennej temperaturze i wilgotności.

14,76 zł