facebook

Regulamin

Serwis www.zaniewicz.pl i www.sekacz.eu prowadzony jest przez firmę Allnet Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Listopadowej 4, 21-560 Miedzyrzec Podlaski, identyfikującą się numerami NIP 534-217-90-22 oraz REGON 017426711, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079544.

 1. Allnet prowadzi sprzedaż produktów cukierniczych  za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.zaniewicz.pl i www.sekacz.eu.
 2. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Allnet.
 3. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie www.zaniewicz.pl i www.sekacz.eu zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy
 4. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez Allnet produkty.  O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez Allnet przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji.
 5. Allnet zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w przeciągu 72 godzin (w zależności od rodzaju produktu). Dodatkowe zasady określone są w warunkach i kosztach dostawy.
 6. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm) doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 7. Allnet może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia sposobu doręczenia oraz terminu i adresu dostawy.
 8. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., Allnet zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy.  Allnet nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.
 9. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności i jej weryfikacji przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności
 10. Ze względu na prowadzoną sprzedaż towarów o wysokim stopniu zużywalności nie uwzględnia się odstąpienia od umowy kupna w ciągu ustawowych 14 dni od momentu otrzymaniu zamówionego towaru.
 11. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne, w ciągu 7 dni od daty dostawy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Reklamacje.
 12. Allnet zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 13. Allnet jako właściciel serwisu internetowego www.zaniewicz.pl i www.sekacz.eu zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.  
 14. Allnet zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów.
 15. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.zaniewicz.pl i www.sekacz.eu jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 16. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.